«Det som er rett for mange, er ikkje alltid rett for oss»

10. oktober 2015

Eg har snakka mykje om den berømte A4 boksen desse mnd eg har vore bloggar på verdsveven.

At livet ikkje er så enkelt som det kanskje kan sjåast ut, og at ein må gjere andre val- kanskje val som dei rundt oss ikkje skjøner- for å nå eit mål.

Den berømmelege omvegen som kan vere løysinga på problemet, sjølv om den kan medføre både sorg, sinne og ikkje minst sakn over noko som ikkje vart som det skulle.

Siste dagane har det rast ein utruleg ufin debatt på Inga Marte Torkildsen si Facebook side.

https://www.facebook.com/ingamarte?fref=ts

Om SFO, og at alle born skulle hatt mogeleghet til å gå der, og ikkje måtte vere heime, foreks. grunna dårleg økonomi, og at det er trist at born etter skulen må reise heim til heimen.

Og ja, eg skal innrømme at eg har vart kraftig provosert sjølv fyrst av innlegget, men eg har latt vere å kommentere med vilje, fordi eg sjølv føle at kommentarane har gått heilt over styr.

Eg har heller lyst å skrive litt her eg 🙂

blogg 17 august 2

At SFO burde vore gratis?

Ja, det tykkjer eg ut i frå den mentaliteten som Noregs samfunn legg opp om at ein treng to inntekter i dette landet.

Kan heildagskule vere løysinga?

Mogeleg, eg veit ikkje.

Det eg veit er at begge deler ville vere drepen for oss.

Mine gutar med autisme og ADHD hadde hatt store problem om dei måtte gå på skulen frå 0830 til 1600.

Og kjem heildagskule, må vi leggje om heile strukturen rundt dei for å klare å gjennomføre den.

Dei er heilt knust no når dei kjem heim klokka 1330.

Alle inntrykk, forventningar, både fagleg og sosialt, lydar og lukter- stress.

Eg tenkjer eg kan kalle det eit forventningsstress .

Det slit dei ut.

Slik er mine born. Det er ikkje sikkert dine er slik, ikkje ein gong sikkert at dine med autisme og/eller ADHD har det slik.

For har du møtt eit born med autisme så har du møtt eit born.

blogg 24 sept 1

Resultatet hos oss, fordi vi veit korleis gutane våre har det, er at vi ikkje har SFO.

Vi har heller valgt ei anna form for sosialisering- avlaster/støttekontakt ordning.

ETTER at borna har fått kome heim, ETTER at dei har fått ete middagen sin, ETTER at dei har fått slappa av, leikt med lego, lest i Titanic boka si.

Her er qluet å stresse ned, for å då klare å vere motakeleg for nye utfordringar, både sosialt og stressmessig.

Og eg tenkjer at vi er særs heldige som har klart å sy i hop eit slikt opplegg for våre.

Eg trur det er mange foreldre som skulle ynskje at dei kunne ha vore meir heime, men som ikkje kan det grunna økonomi.

Her hadde ein gratis SFO kunne hjelp mykje.

Det kunne til og med ha gitt mogeleghet økonomisk til å avogtil hente bornet ein time eller to før på SFO.

blogg 5 juli 1

Eg heite Ragne Beate, er 35 år gammal og er per def minstepensjonist.

Det er prisen eg må betale for at eg ikkje er i lønna arbeid.

Målet her i heimen er deltids jobb på sikt, noko anna er ynskje tenkning.

Det har sitte hardt inne å innsjå det, men eg gjere det no.

Men så tenkjer eg, om ein snur det andre vegen.

Er ikkje gutane mine kjempeheldige som kan komme heim etter skulen, og få den roa dei treng, både dei med og den utan diagnose, før ein hastar vidare på fritidsaktivitetar?

Og er ikkje eg verdens heldigaste dame som får lov og har mogeleghet til å ha så mykje tid med gutane mine som eg gjere, no når dei er små?

For, når borna våre vokse opp no, så sende de dykkar born på høgskule, eg sitt med eit vergemål.

De bekymre de over hybel prisar, eg bekymre meg over bolig og nok bemanning.

Og når de glede dykk over nye kjæresten og potensielle barnebarn, bekymre eg meg over at eg vert eldre..

Eg verdsett den tida eg har no for alt det er verdt! <3

blogg 23 juni 4

Vi passar ikkje inn i boksen. PUNKTUM.

Men det betyr ikkje at vi ikkje har gode liv, at vi ikkje gir borna våre mestring, utvikling, stimuli eller gode haldningar.

Det betyr berre at vi vel å ta omvegen, sidevegen, eventuelt turen over fjellet for å nå våre mål.

blogg 29 mars 3

Om det enn betyr at eg har med minstepensjonist tittelen i sekken.

Og at mine born ikkje går på SFO.

 

Eg lev godt med det!

 

GOD HELG!

 

<3<3 Ragne Beate

 

 

  • Lena G

    Du skriver så fint Ragne <3 hva mener du med at du er minstepensjonist? Har du blitt ufør eller er du på AAP? Heldige er guttene dine som får ha deg hjemme, man må tenke på den måten når annet ikke er aktuelt 🙂