Meine, synse tenkje og tru.

11. oktober 2015

Til alle de som meiner

Synser ,tenkjer og trur

Veit bedre enn alle andre

Om korleis livet vårt ser ut

 

Til de som meiner vi treng det eine

Kanskje treng vi ikkje ditt eller datt

Det er mogeleg vi treng det andre

«Dei må i alle fall få sove i natt»

 

I alle fall så treng de møter

Der andre synser og glor

Gjer deg dårlig samvit og kvaler

Velter seg i sår som ikkje gror

 

Du går ut derifrå med tvila

Gjere eg ingenting rett?

Er eg heilt ute å kjøyre i livet

Du kjenne du blir gruelig svett!

 

Du blir svett av all innblanding og luring

Du ser det kvar einaste dag

I media, på Facebook eller på tv

«Kven skal vi gå på i dag»

 

 

Den eine dagen er det feil med diagnoser

Den andre burde fleire ha fått

Den tredje dagen blir alt fiksa uten melka

Den fjerde blir alt linka til flått!

 

Ein psykolog meiner noko

Ein annan er totalt ueinig i det

For ikkje å snakke om sosionomen,

Eller pedagogen som vil telje til tre!

 

Det er vanskeleg å vite i denne verda

Forhalde seg til ulike sted

Til ulike forventingar og tankar

Om eit bornet som er anneleis for deg

 

For meg er bornet det største

Eit mirakel,eit under på jord

Med bokstavar som fyljer på vegen

Som ein peike pinn, ei god rettesnor

 

Vi treng ikkje diagnosen for å skjønne

Men veit du- det treng DU

DU må ha den for å vete

Kva du skal gjere, når du må få bornet til å snu

 

Samfunnet vårt er nødt til å skjøne

Ergo treng det «rare» eit navn

Det rare som for oss er det normale

Ingen krise, og heller ingen skam!

 

Diagnose har hjelp meg som mamma

Gitt meg mulighet til å lære ,vokse og sjå

Som fagmor, som Ragne og som mamma

Heldigvis ,det finnest ei råd!

 

Så til alle de der ute som synser

Om for masse eller for lite eller så

Tenk heller at det kan aldri bli forlite

Av menneskelig engasjement for dei små

 

Lat familiane få puste i heimen

Dei veit best korleis det funker for dei

Om det ikkje er heilt etter boka

Boka kan vel og utvikle seg?

 

Skap dialog, ikkje splid og vantru

Støtt opp og ikkje bryt ned

Ver einig om at ein avogtil er ueinig

Utan at det fører nokon katastrofe med.

 

Det er plass til oss alle her i verda

Med bokstavar til eller frå

Og veit du, eg skal fortelle deg ein løyndom

Eg synsar og meiner ikkje no!:)

blogg div 13