Fredag og FN markering

23. oktober 2015

God fredagskveld i alle heimar <3

I dag kjem kjem skriveria mine litt seint, vi har avlastningshelg, og eg og Jakob har ligge på sofaen, gått i mot mamma sitt «ikkje kjøpe julebrus før desember» prinsipp, til Jakob sin store begeistring, ein heil halvliter på kvar har vi helt i kroppen!

blogg 23 okt 1

Ja, det kan hende mamma er blitt litt crazy i henhold til avkom på 10 🙂

Eg trur vi lika det eg!

I dag har det vore FN dag markering rundt omkring i Noregs land.

Ei viktig markering med tanke på vår verds utvikling og kriser.

Mine gutar var mest opptatt av at det ville vere to fredagar på rad  ein måtte feire ,før ein ville kunne få ei markering på den 24 oktober- som er den originale FN dagen.

Så mine vener- eg kan opplyse at i 2017 så kjem altså feiring av FN på den 24 oktober:)

Sjølv om slike markeringar er viktige, og eg er opptatt av at borna mine skal lære seg viktighet av solidaritet, og at ikkje alle har det like godt som oss her i Noreg, så skal det ikkje stikkast under ein stol at slike dagar er vanskelege for oss.

Vanskeleg fordi dagen ikkje er lik FN dagen i fjor, fordi det er open skule, som innebære mykje folk og lyd

Men veit de kva som er mest krevjande?

FORVENTNINGANE!

Mine born lagar seg forventningar dei ikkje klare å formidle til oss, og når den «O store FN dagen», som det har vore både øvd til og fokusert på i lang tid, ikkje fyller forventingane- så vert det rot i systemet gitt!

Eg var med gutane halve dagen i dag, å eg må berre seie ALL ÆRE til dei tilsette i skulen.

Både dei i «mitt» team, men og alle andre som sydde i hop dagen!

Vi er flinke å kritisere vi foreldre når noko går gale, men det er jammen ikkje enkelt å være verken lærar eller assistent heller altså.

Eg og gutane gjekk på sida, assistentane og eg skjerma og brannslukka, og kom oss igjennom dagen på  nogenlunde vetig vis.

Vi lagde hender og teikna, var innom loppemarkedet før det åpna for alledei andre, og gjorde eit forsøk på å lage ein båt.

blogg 23 okt 2

blogg 23 okt 3

Om det var verdt det?

Vel… verdt det i henhold til trening på forandring ja, men utover det så hadde ikkje mine gutar utbyte av ein FN dag nei.

Dog- som eg seie te megsjølv når dørstokkmila er som verst:

«Den beste treninga er jo den som faktisk blir gjennomført!»

På veg uttav skulen spør eg gutane om kvifor vi feira FN dag.

Begge heisa på skuldrane og såg rart på meg.

Sjølvsagt veit dei det, men hallo, treng vi å seie det når vi er komt oss ut av skulen, det høyre jo skulen til og ikkje helg 😉

Hehe! Generalisering i høgaste potens-NOT!

Men fatt mot Ragne- du fekk deg ei lengre utgreing om korleis nordlys blir til, at det finnast 8 planetar i vårt solsystem, som for eine heiter «mjølkevegen» på kav måløyværing- og for den andre heiter «melkeveien» på kav østlandskt  🙂

Eg fekk og alle planetane på rams- men dei hugsar eg ikkje no..

No logge eg litt av eg- legg helga i Jakob sine armar og lar han få bare vere seg fram til søndag.

Det har han fortjent!

blogg 23 okt 4

God helg!!

 

<3<3 Ragne Beate