Med merkelapp autisme.

25. oktober 2015

God søndag der ute 🙂

Håpe helga har gått bra, og at de overleve den idiotiske klokkestillinga som vi atter ein gong har vore igjennom.

Eg kan framleis ikkje skjøne kvifor ein skal gjere om på noko som fungere så bra!

Personleg hadde eg ingen som helst problem med klokka slik den var i går, ikkje har den plaga meg eller vore ufin.

Gått litt fort avogtil ja, men forutan om det? Heilt topp tid!

 

Eg likar ikkje forandring! (Smule prega kanskje?)

ugle

Men, no var det ikkje eder og galle over tid eg ville skrive litt om i dag-dog –det var veldig godt å snakke om det 😉

Merkelapp autisme.

Eg har skrive litt om det før.

At ein ved å få ei diagnose på bornet sitt faktisk merkar det for livet, gir det mogelegheiter, men også tar i frå dei mogeleheiter.

Ei oppveiing mellom godt og veldig vondt.

Ingen foreldre ynskjer å setje ein merkelapp på borna sine, men, når avviket frå det som er per definisjon «normalt» er så stort, så kjempa rein kampen for at borna skal blir sett, bli hørt, få rett hjelp.

Ein langtekkeleg prosess, det skjer ikkje akkurat over natta.

Og så sit man att med navnet då, ei ICD kode- definisjonen.

blogg 3 april 4

Plutseleg er du som mamma fråtatt ein viktig mogelegheit.

Du er fråtatt mogeleheita til å forsikre bornet ditt.

Du er ikkje lenger ynskja.

Tenk på det!

7 år gammal og allereie stempla: IKKJE GODKJENT!

Inga barneforsikring, uføreforsikring, knapt nok ei ulykkesforsikring, den har i alle fall heftige klausular.

«Beklager», er svaret du får..

«Beklager…»

Er de klar over kor mange tårer eg har felt over akkurat det her?

Det er ikkje få!

Eg har følt meg liten, nedverdiga, diskriminert.

Vore sint, lei meg, fortvila og frustrert om ein annan.

Hylt har eg gjort!

For det betyr noko for MEG!

Ragne Beate betyr det noko for, at eg ikkje får lov til å forsikre det kjæraste eg har, det mest verdifulle eg nokon gong har hatt, og nokon gong kjem til å ha.

Og for meg er det ikkje pengar.. pengane hadde ikkje gjett meg nokon av mine att om det unevnelege hadde skjedd..

Men det er prinsippet.

Merkelapp autisme- ikkje godkjent!

Blogg 2 april 1-2

Dei er og fråtatt ein mogeleghet til fyrstegongstjeneste i forsvaret.

Det kan eg leve med.

Ved å kjempe kampen for at borna skal få den tilrettelegginga dei treng, så kjem medaljens bakside..

Den har ein bitter smak, og det gjere vondt.PUNKTUM.

«Different, but not less» plar eg å seie..

Nokre gonger er ikkje det heilt sant dessverre..

Nokre gonger blir man stempla «ikkje godkjent»

Same kor mykje mamma ynskjer at det ikkje skal skje..

Blogg 3 mars

 

 

<3<3 Ragne Beate