Korleis skal vi klare å skjerme våre born?

15. november 2015

Ei annerleis helg går mot slutten. Helga der det smalt i Paris, terroren har på ny lagt sitt mørke teppe over ikkje berre ein nasjon, men ei heil verd.

blogg 16.11 2

Ikkje ei einskild hending, vi skal ikkje gløyme terroren i Libanon.

Vi har lett for å gløyme alt anna når terror råkar land som kjem så nært oss.

Men, terror råkar alle vegar den.

Uvilkårleg, nådelaus og ond.

Dei seier på tv at ein ikkje skal vere redde, at ondskapen ikkje skal vinne, men veit de , eg er redd!

Eg er redd for ekstreme haldningar, hat som genererer lite gjennomtenkte situasjonar, eg er redd for ei framtid for borna mine som ikkje er så trygg som den eg sjølv vart fødd inn i.

Og, eg er redd eg ikkje klare å skjerme gutane mine nok frå media.

Vi vert oppfordra av psykologar og organisasjonar om å snakke med borna våre.

Her har de Unicef sine råd:

http://www.dagbladet.no/2015/11/14/nyheter/paris/terror/barn/41958437/

På same måte som vi gjorde då terroren traff Noreg 22 juli.

Forklare, men ikkje utbasundere, tryggje og gje dei vissheit om at vi vaksne passar på, og skjerme de ifrå dei verste bileta.

Men det er jammen meg ikkje enkelt!

Heile helga igjennom har eg sett reportasjer, på til dømes nettstaden sol.no, som for øvrig og er ei side som har mykje spel for born på nett.

«Vi advarar mot sterke inntrykk!»

«Sterke bilete!»

Filmar om menneskje som spring i panikk mens kuler haglar rundt dei, eller bilete av ein massakre- eit blodbad.

På sol.no

Trur de foreldrekontrolleringa går igjennom på Sol?

Kan man vere der heile tida og passe på? Kva borna ser på?

Skal man fråta borna Ipad og internett i slike perioder, når dette flommar over av bilete som eg sjølv omtrent ikkje taklar å sjå?

blogg 29 mars 2

Eller er eg heilt på bærtur no?

Kanskje betyr det heller at eg er ein svak, litt bortskjemt innbyggjar i trygge Noreg som helst berre vil sjå dr. Phil på tv og drikke te?

Tør eg ikkje sjå sanninga? Er det der problemet ligg, sida eg reagere så volsomt på både bilete og filmar?

Eller…

Treng vi å sjå desse bileta dei verste av dei verste?

Media konkurerer om å formidle dei verste historiene, dei blodigaste bileta, dei største skrekk secenarioa.

«Treng vi det!?!»spør eg!

Korleis skal eg klare å verne om mine born, som ikkje har filter i det heile og tar alt heilt bokstavleg, mot alle desse inntrykka når eg snart er nødt til å hermetisk lukke alle kanalar ut av huset for å klare det!

Både på dagtid og kveldstid.

(Etter 21 på kvelden skal eg ikkje heve så mykje som ei røst. Då er mine born hermetisk skjerma frå verda i form av ei dyne og ei pute på rommet sitt.)

Eg vil fortelje, forklare og leggje til rette men det hjelp ikkje når dei finn bilda alikevel!

Vg, Dagbladet, Nrk, Sol. Tv2, over alt!

Inn på nrk super, og gjere eit lite feil tast.

BOOM!- der er vi inne gitt, der ligg bileta, eller filmen!

Spele spel på sol.no – spot on og rett på!

Mamma er utspelt.

Eg skulle ynskje sensuren var litt sterkare, eg skulle det.

Om ikkje anna tidskvotert- der det verste kunne kome på kvelden og tatt vekk på dagtid.

Også trur eg at eg må ruste borna mine til er annerleis verd framover..

Om eg vil eller ikkje…

blogg 16.11 1

 

Ta vare på kvarandre <3

 

<3<3 Ragne Beate