Nesj, berre kjøyr på, dei bryr seg sikkert ikkje!

19. januar 2016

Vedtak blir skrivne, avgjersle tatt over små og store menneskje, alle til felles at dei har utfordingar, diagnosar, som gjere at dei treng hjelp frå andre.

Hjelp frå  mange instansar frå krybbe til grav- med alt det som fyljer med.

Men, tenkje vi på kva menneskje som treng hjelp vil? Eller tek vi frå dei mogelegheit, vilje, og ikkje minst sjanse til å dyrke sine eigne ting, sine eigne interesser, fordi vi TRUR at dei ikkje bryr seg?

Fordi dei ikkje bruke språket så mykje, eller kanskje ikkje har språk, eller at mimikken er så dåleg at ein berre tolke «mutt» i stadan for å sjå på augene.

For i auge finnast det mykje svar, om ein berre kjenn personen bak augene.

Auger er som eit speil innover, der det kan skimtast mørkt om ein ikkje har det bra, og tindre som stjerner så ein har det godt.

Ein treng ikkje alltid alle desse orda!

Eller- ein kan og klare seg med få ord!

blogg 18 mars 4

For menneskje med funksjonshemming bryr seg, det er ikkje berre å «kjøyre på

Mine gutar bryr seg, og dei bryr seg om mykje. Dei har og ting som er svært viktige for dei, som dei treng i sin kvardag for at den skal vere god og meiningsfull.

Eg skal fortelje dykk ei historie:

« De som har følje meg dette året eg har skrive «På Randen med Ragne» så har det fått med dykk at vi har eit over middels nært forhold til båten «Titanic»- eller det vil seie Laurits har det.

Laurits er også svært flink å teikne, og han produsere teikningar på løpande band.

Her snakkar vi teikningar primært av «Titanic», i alle vinklar og variantar.

Men stort sett når han søkk.

«Titanic» er teikna i fugleperspektiv, kun propell området, eller han lage byggesett med bygge teikningar over korleis han ein gong skal byggje ein «Titanic» båt, for det er hans livsoppgåve for augeblikket.

Han vil byggje «Titanic».

Den draumen tek eg ikkje frå han, eg lev draumen ilag med han <3

Han snakkar ikkje så mykje når han teiknar, han syng eindel.

«Nære deg min gud» er eine songen, (den er på ein del Youtube filmar i forbindelse med «Titanic») eller kan han nynne på songar dei har sunge på skulen.

Når han er ferdig med ei teikning kjem han til meg og seier:

«Mamma, se, jeg er ferdig»- «Titanic»- også vende han tilbake til arka sine.

blogg 19 jan 2

Dette skjer gong etter gong.

No trur eg ikkje at eg lyg viss eg seie at eg har 400 teikningar i heimen av «Titanic» i alle fasongar og former.

Tek de vare på alle teikningane som borna dykkar kjem heim med eller produsere heime?

Eg snakkar då om alt frå ubetydelege strek figurar og heilt til den store kunsten.

blogg 19 jan 1

Det gjorde ikkje eg.

Og, som eldst av 5 syskjen så trur eg heller ikkje mamma og pappa har tatt vare på alle teikningar dei har fått oppigjennom åra frå oss alle heller.

Men veit de, no må eg gjere det.

For Laurits hugsar kvar ei einaste teikning han har laga, og ei kvar teinking for han betyr noko.

Han er stolt av kvar ei einaste teikning han lagar av «Titanic», han er stolt av skipet, av historia, og han har ei meining med kvar ei einaste teikning han lagar.

Og det er ikkje tull!

Eg fekk megaproblem då det vart oppdaga at baksida av baugen til «Titanic «hadde blitt mamma sin handlelapp!

Eller då vi ikkje fant att instruksjonen han hadde teikna.

Guten var utrøsteleg!

Heldigvis fant vi att instruksjonen i haugen med aviser-på veg inn i «de evige krematorium-vedomnen»

Det berga kvelden <3»

Han bryr seg!

Ja, Laurits har autisme, men det betyr ikkje at han ikkje veit kva han vil, korleis han vil ha det, og at han vil verne om det som betyr noko for han!

Andre born på hans alder held med fotball lag, Laurits har «Titanic».

Dei andre borna hugsar nok ikkje sine 400 teikningar, men det gjere guten min.

For, dei betyr noko for han, dei er laga med ein misjon, og gudane skal vete kva som har føregått i hovudet på han når teikningane vart laga.

Ein meisterplan?

Vi kan ikkje berre «kjøyre på», vi kan ikkje berre fatte vedtak og sette i verk, vi kan ikkje tru, synse og spekulere rundt eit anna menneskje sitt liv.

FOR DEI BRYR SEG!- og det må vi alle få inn i hovudet jo før jo heller!

blogg 7 jan 3

 

Lytte, observere, lære og forstå <3

 

Different but not less!

 

<3<3 Ragne Beate