Med perfeksjon til besvær

16. mars 2016

Som mamma å skjøne alt som foregår i hovudet til borna sine med autisme, er og blir ein umogeleg oppgåve.

Det har eg både erkjent og  innsett.

Men, alikevel bruke vi jo omtrent all våken tid på å tolke korleis ein trur ting er, slik at ein kan hjelpe og ikkje minst forebyggje.

Og ein ting har eg lært meg etter alle desse åra med autisme i familien.

Perfeksjon-det tulle man ikkje med!

Har du nokon gong prøvd å diskutere med ein autist?

Ikkje det?

Ikkje gidd å prøv-du tape!

blogg 4 jan 2016

Eg har aldri opplev eit menneskje med meir pågangsmot, intensitet og argumentasjons ferdigheiter enn mine born med autisme, som har fått et eller anna føre seg ,som dei berre må ha tak i eller utføre.

Og dei gir seg ikkje! ALDRI!

Det er difor hangups vert så indeleg intenst når dei sett i gong.

Dei har jo argument som kan få deg slått i bakken, og ei løysingsorientering som ville fått både den eine og den hin til å leggje seg langflat i stum beundring.

blogg 31 jan 1

Og gjennomgongslinja er: At tingen dei held på med  må bli avslutta eller vere «heil».

Kan det tenkast at ein kunne unngått ein masse med styr og spetakkel om dei vaksne til dømes på skulen skjønar at bornet må få avslutte det ein held på med før ein skifte aktivitet?

Forståinga av korleis barnet med autisme tenkjer, og at det blir kjempestressa om dei ikkje får gjere seg ferdig?

At det er sjølve handlinga med å ikkje kunne få gjere seg ferdig som kan øydeleggje heile dagen.

Ikkje berre bornet sitt- men også din!

For ingen kan forsure eit miljø meir enn eit born med autisme som ikkje har det godt.

No er eg ikkje slem- eg er berre ærleg.

blogg 13 mai 2

Mine gutar bruke alvorlig mykje tid av livet sitt for å ferdigstille ting, alt i frå skulearbeid til leik.

Å leggje seg før ein er ferdig å bygge lego?

Gløym det- dei får ikkje sove, det er uferdig, ikkje heilt.

blogg 6 des 2

Eg har funne meg nokre triks på vegen, som har berga meg mange gonger.

Til dømes er det veldig ok å drepe ein kvar diskusjon du veit du vil tape med rota, og heller vinkle diskusjonen inn på ei anna spor som du veit du ikkje vil tape ansikt på.

Tidkrevjande- men eg love deg at alternativet er mykje verre!

Prøve å  alltid vere i forkant, unngå større legobygging før sengetid til dømes sida du veit at det aldri går bra om ein ikkje blir ferdig.

Og sist men ikkje minst, finn gode verkty for å avslutte særinteresse prat på ein god måte.

For du likar vel ikkje å bli avbrutt du heller, når du snakka om noko du likar, gjere du vel?

Det gjere heller ikkje mine- dog det er begrensa kor mykje teknisk info om fly frå andre verdskrig eg orkar å ta inn på ein dag.

Avledning utan at ein sårar er ein kunst, men ein kunst ein må lære seg i dette gamet.

Perfeksjon er flott- berre det ikkje tek over, og hugse på ein ting:

Det er vår jobb som vaksne å regulere kor mykje eller kor lite og korleis ein skal ha det, for det klarar ikkje bornet sjølv.

 

«Autism is not a choice, helping is”

blogg 18 feb 1

 

<3<3 Ragne Beate