Den som tier samtykker

9. april 2016

I dag tidleg vakna eg å las denne artikkelen på Dagbladet.no.

http://www.dagbladet.no/…/barnevern/omsorg/autisme/43785649/

Eg vart uvel, fekk tårer i augene og satte kaffien i halsen.

Tankane kom, og det vart til eit dikt:

 

«Den som tier samtykker»

Kor mange eksempel skal vi få høyre?

Kor mange familiar skal bli øydelagt?

Kor mange tenester må forsvinne,

Før vi skjønar at nok er nok!!!

 

Kor mange menneskje med tilstand autisme,

Skal vi lese og grine om?

Føle avmakt og fortviling og sinne

Over liv som ingen verdighet har!

 

Kor lenge skal vi sitte stille?

På kvart eit nes i vårt land,

Tenkje at andre tar seg av saken

Den angår vel strengt tatt ikkje oss?

 

Det angår stat, storting og regjering

Komunal sjefar, velferd og så..

Men det er stille i lufta rundt dei

Vil dei ikkje finne nokon råd?

 

Er det plutseleg «greit» å bruke tvangsparagrafar?

Eller auke bruken av medisin?

Kvar er vilja til å skape ei endring?

Er det  INGEN som det ynskjer og vil??

 

Den som tier samtykker,

Eit ordtak som er mykje brukt

Men her kan vi ikkje lenger tie

Her må hyleast, og det steikje HØGT!

 

Vi må ha endring i menneskjeverdet

I eit av verdas rikaste land

Vi må snu på måten å tenkje

Gje rette tenester med ein einaste gang!

 

Er du født med autisme eller ikkje,

Du er PINA med like mykje verdt!

Du treng kanskje hjelp til halde deg oppe

Og den skal du ha med deg på di ferd!

 

Så VÅKN OPP kjære samfunn, løft blikket!

Invester der det trengs som mest!

Det er ikkje berre dei eldre

Som treng ein neste for å kunne bli best!

 

Vi skal ikkje tie ,vi skal handle!

Eg håpar de med makta no forstår

At vi kan ikkje lenger sjå andre vegar

Oversjå det som foregår.

 

Eg sit her livredd som mamma

For ei framtid i offentleg regi

For å havne under tall og paragrafar

Som ikkje gir vernet det skal gi

 

Ikkje ver den som tier eg ber dykk!

Aksjoner og ta vare på dei som treng det

I heimen, i skulen og i institusjonen

Tru meg, ALLE vil profitere på det!

 

Eg ynskjer å stole på systemet

At dei kan hjelpe oss på veg

Men det krevs at vi snakkar same språket

For å tie, det gjere ikkje eg!

 

Different, but not less!

 

blogg 8 april 4

 

<3<3 Ragne Beate