«ADHD som skjellsord- kan vi ikkje berre slutte med det?»

16. april 2016

Kvifor er ADHD eit skjellsord?

Og kvifor blir ikkje denne mobbinga som det faktisk er, slått ned på?

Det har eg lyst å skrive litt om det i dag, enkelt og greitt fordi det irritere meg grenselaust at ei gruppe mennskje blir neglisjert på ein slik måte, og det er liksom HEILT GREITT!

Kor mange av de har sett en frekk og hyper unge og tenkt inni dykk: «Han der har garantert ADHD?»

Eg har gjort det, mang ein gong, men det er ein vesentleg forskjell på å tenke tanken og å faktisk seie det høgt og tydeleg.

Mange born er livredd for at andre skal finne ut at dei har fått diagnosen ADHD , fordi det fyljer så mykje negativ ladd forventing rundt diagnosen.

Korleis i allverda skal eit born kunne få hjelpa den treng, og ikkje minst klare å jobbe med segsjølv fram i mot vaksen livet, om dei i utgangspunktet er livredd for å bli assosiert med si eiga utfordring?

Det er berre så trist og fortvilande!!

Og det er mobbing.

blogg 16 august 2

Ja, eg drar det så langt, at eg kallar det mobbing.

Eit born som er urolig har ikkje nødvendigvis ADHD, og det skal heller ikkje tilleggast vanskar det ikkje har, sjølv om det er urolig.

Å kalle eit urolig barn: «Har heilt sikkert ADHD» er heilt feil!

Er verkeleg kunnskaps nivået framleis så lågt i Noreg?

I Norge er det anslått at 3-5 % av barn kan ha ADHD- ofte også som en tilleggsvanske.

Det tilsvare 1 i hver klasse.

http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Lurer-du-pa-om-barnet-har-ADHD-610315_1.snd

EN av kanskje 26 eller 27..

Eg har skrive det her før, men som mor til born med autisme OG ADHD, så tenkje eg at ingen daude av litt repitisjon.

«ADHD er ikkje berre eit hyperaktivt urolig born.

Mange gonger kan faktisk det å vere urolig vere bornets styrke fordi det er uthaldande- problemet kan faktisk vere å KLARE å roe ned.

For, born med ADHD vil gjerne klare å roe ned, det er forferdeleg tøft å ha ein motor som aldri går tom!

ADHD born slit også sosialt på lik linje med born med autisme.

For dei skjønar heller ikkje alle sosiale kodeksar. Ikkje slik som born med autisme, men på ein annan måte.

Det går for fort, dei klare ikkje halde fokus, dei dett ut av samtalar, dei har hjerne kjør.

Visste du at eit born med den rolige varianten av ADHD altså ADD også har hjernekjør?

ADHD kan vere konsentrasjonsvanske, forståelsesvanske, søvnvanske,dårlig impulskontroll og sosial vanske, og det kan vere alt på ein gong»

Blogg 18 feb

Og desse mobbe vi!

Fordi samfunnet tillate at  det er heilt greit å bruke ADHD som eit skjellsord på born som ikkje oppføre seg  adekvat etter den settinga du meine bornet skal oppføre seg i.

Har du tenkt over det eller?

Har du tenkt over kor mange man såre når man bruke ei diagnose som forklaring på en adferd?

Eg syns ikkje det er greit at foreldre fortel meg at dei ikkje tør å seie at bornet deira har ADHD…

Eg syntes ikkje det er greitt at born ber foreldra på sine kne om at dei IKKJE skal fortelje om deira ADHD..

Og, eg syns ikkje det er OK at samfunnet berre godtar at å bruke ei diagnose som for mange er superkrevjande og slitsom som eit  skjellsord!

Skal vi berre ta å slutte med det?

blogg 5 april 1-1

 

<3<3 Ragne Beate