Kvardagslengting

21. juli 2016

Travle dagar hos AS Larsen, så blogg har blitt litt nedprioritert dessverre, men eg skrive når eg tida til å skrive eg, så sånn er det med den saken 😉

Vi merkar at ferien har vart lenge no, gutane lengtar etter kvardag og mamma lengtar etter kvardag.

At pappa er vekk på jobb i 4 veke hjelpe heller ikkje på, men slik er no enn livet, vi skal no vel klare å kome oss i mål i år og reknar eg med.

5 born, 4 høner, 5 ender og ein hund;)

blogg 21 juli 2

 

blogg 21 juli 3

 

blogg 21 juli 4

Å halde på rutinane i ferien er og forblir ei umogeleg oppgåve, uansett korleis ein snur og vrir på det, så blir det «shortcut» ,brannslukking og ein og annan eksplosjon.

Det er då ein verkeleg får kjensla og opplevinga av å oppdra born som ikkje klare å sysselsetje seg sjølv.

Eg har mange gonger denne ferien tenkt at det hadde vore nyttig både for saksbehandlarar i diverse etatar, og også fagfolk, å sjå korleis det er utanfor dei kjende rammene som borna vert set i til kvardags.

Rett og slett for å vise kor viktig desse rammene er, og at det er noko som må vere der , sjølv om ting går bra!

Ikkje det, vi har gode rammer i ferien og vi, men vi lengtar alikevel alle til det vi kjenner best.

Kvardagen.

blogg 28 juni 1

Det er fire veker att til skulestart- 3 klasse.

Vi har allereie no starta forberedninga til det.

Ein skulle kanskje tru at ein skulle sleppe det, sidan gutane allereie har gått 2 år på same skule, men slik er det ikkje.

EIN KVAR overgong- eg veit ikkje kor mange gonger eg har skrive det siste 1.5 åra, men ein kan ikkje seie det mange nok gonger:

«EIN KVAR OVERGONG ER I UTGANGSPUNKTET SKUMMEL- det er opp til oss vaksne å gjere den overkommeleg og trygg»

Difor startar vi no.

3 klasse skal ved skulestart vere trygg, overkommeleg og forhåpentlegvis noko vi kan glede oss til J

Vi får berre prøve så godt vi kan å legge til rette for det.

I går gjekk meg ein lang tur på fjellet, sliten ,sint og lite motivert til noko som helst, og kunne eigentleg godt tenke meg å ta ferie frå eige liv.

Men, det er rart med det kor ting kjem i perspektiv når ei berre får gått ting litt av segJ

Fjell er verkeleg medisin for meg <3

Så, då eg sat der oppe og såg ned på heimen min, svett og med 4 nye ferske kleggbit, så kunne eg ikkje gjere  anna enn å innrømme at eg ikkje har det så aller verst alikevel  😉

blogg 21 juli 1

 

Ha ein flott torsdag 🙂

 

<3<3 Ragne Beate