17 mai, på godt og vondt

16. mai 2017

I morgen dukker atter ein gong 17 mai opp.

Dagen for is, hupp hurra og ei umenneskleg mengde med lyd.

Dagen som mange gler seg til, og som andre synest er heilt pyton.

Og ikkje minst, dagen der søsken har ei utfordring.

For, kva gjere ein når søsken er spenn klar, mens bornet med autisme rullar ned rullegardina og melder seg ut?

Eg har ikkje noko klart svar på det, for vi vel i år som i fjor å feire 17 mai heime, eg trur planen i år er å gå i tog med endene.

Akkurat den planen gler eg meg til!

Eldstemann på snart 12 kjøyre vi inn på leikar seinare om han ynskjer det, så han får henge litt med kompisar.

Då er ikkje eg med.

Årets verste mor?

Godt mogeleg, men eg vil heller seie ei mamma som har funne ut kva prioriteringar som er rette.

Vi vel å gjere det på denne måten fordi vi då møter alle behov på ein god måte.

Om vi er annerleis?

Ja, klart vi er det!

Sikker på at det er ein eller anna som i tillegg syns vi er både grisesære og rare.

Men det er heilt greitt!

Vi er annerleis, og er eg ikkje skjemde av å seie det heller.

Vi er akkkurat like annerleis som resten av året vi, for autismen stikk ikkje av på 17 mai nemleg.

Men, vi det betyr ikkje at vi ikkje kan feire 17 mai på ein måte som gjere at gutane får eit godt utbyte av det, og at storebror på snart 12 ikkje får feire grunnlovsdagen slik han ynskjer det.

Men vi må prioritere, på same måte som vi må velje resten våre kampar resten av året.

Det kan vere vanskeleg å legge vekk sine eigne behov på dagar som 17 mai, og det er vondt for mange at dagar som dette vert øydelagt av overstimulering, raseri og kanskje til og med utagering.

Eg har og kjent på desse kjenslene, og dei er ikkje gode, eg hugsar det året eg kom meg med tvillingvogna til begynnelsen av innkjørsla på skulen der arrangementet skulle være, og måtte snu.

Klump i magen, tårer i augene, og kjensla av å vere udugeleg!

Aldri har eg følt meg meir annerleis enn då.

Kanskje er det den kjensla mange med autisme har til dagleg når dei ikkje skjønar vår verd?

Uansett:

Vi skal få feira grunnlovsdagen i morgon- slik at alle blir fornøgde:)

Det skal flaggast, blåsast i 17 mai pip og gåast i tog, og vi skal og ha eggeløp på marka.

VI har i alle fall nok egg å ta av og leiken blir populær!

Eg håpe de finn løysingar som passar dykk, eg håpe de ber om hjelp om de har nokon å spørje, om ein må gjere tilpassingar slik at søsken og får ein god dag.

Og, kanskje er det nokon du kan hjelpe for å få gjennomført 17 mai?

Klare ein å gå i tog , så kjør på! Men går det ikkje, så er det heilt greit det og!

Eg skjønar deg godt, og eg veit eg har mange med meg <3

Og når dagen er over, unn de noko godt og ha litt voksentid, og vere stolt!

17 mai er nemleg ikkje for pyser!

 

Ha ein fin feiring!

 

 

<3<3 Ragne Beate

Unike møter med dyr

13. mai 2017

Vestlandet vise seg frå si beste side, gradestokken har krype oppimot 20 grader, og vi har vore fleire timar i fjæra i dag, hoppa frå stein til stein og leika.

God motorisk trening ,tenkjer mor.

Gutane var mest opptatt av å leike 🙂

Men no var det ikkje fjæra dette innlegget skulle handle om, men heller unike møter med dyr.

Eg blir meir og meir facinert over kjemien som mine gutar har med dyr, om det er høner, kattar eller ender.

Og ikkje minst kor dei blomstre og tar store steg i rett retning i samspel med dyra.

Berre dette med å klare å finne roa.

Det er ikkje sjølvsagt, og mi oppleving er at borna ofte stressar også når dei kan ta det roleg, fordi tankane nok spinn i hovudet og forplantar seg vidare til uro i kroppen.

Bere sjå på dette biletet:

 

Du snakkar om at eit bilete kan seie meir enn 1000 ord.

Dette er min gut, liggande på tunet, ilag med katten til naboen.

Ein kan nesten kjenne på roa via biletet.

Dei låg slik nesten ein halv time, eg sat eit stykke ifrå og passa på, men blanda meg ikkje.

Guten hadde ein lang samtale med katten, eg veit ikkje kva dei «snakka» om, men eg såg kor godt guten hadde av vere der, snakke, fortelje, nyte å vere nær denne katten.

Eg kjente eg vart varm i heile meg og rørt.

Tenk, min gut kan slappe av <3

Utan nettbrett, datamaskin eller ein vaksen som korrigerar.

Han klarar det heilt sjølv, det trengte berre å kome ein katt liksom<3

Og eg som ikkje likar kattar eingong!

Også i møtet med kyllingar opplev eg meistring, og framsteg.

Laurits snakkar blant anna betre til kyllingar enn til mennesker., og han brukar fleire ord.

Han kan sitte lenge forran buret, halde ein i handa, kose og snakke.

Unikt!

Møter med dyr er unike!

 

I skrivande stund ligg det to andeegg i rugemaskina mi og klekker, berre nokre centimeter frå datamaskina.

Eg skriv, ser, føljer med, og skriv litt til.

Og kjenne at eg er lukkeleg <3

 

Kanskje møte med dyra virkar inn på ei småkynisk autismemamma og?

 

God helg mine vener!

 

Og har de ikkje sett den lettfattelege filmen om autisme endå, så finn de den her:

http://amazingthingshappen.tv/projects/utrolige-ting-kan-skje/

 

<3<3 Ragne Beate

 

TENK OM!

12. mai 2017

Tenk om man kunne spørre

Istaden for å tru

Tenk om man kunne lytte

Istaden for å snu

 

Tenk om vi kunne samarbeide

Når ein ikkje tenker likt

Tenk om ein kunne einast

Og sjå at verda blir til på sikt

 

Å løfte blikket er ein kunst

Sjå over det som er

Sjå framdrift også når det buttar

Verkleg sjå kva som faktisk er der!

 

Vi snakkar om flotte unike menneske

Som kom like naken som degsjølv til denne jord

Men som ikkje fekk same mulighet

Dei var avhengige av å få hjelp frå vårt bord

 

Bordet der systemet ruler

Dei som veit best om alt!

Som finn løysingar som passar pengesekken

Men ikkje for den det faktisk gjaldt..

 

Når skal vi klare å snu trenden?

Slutte å sjå skogen for berre trær

Sjå menneske, så evne, sjå ressursen

For tru meg den er faktisk der!

 

Men, eg skal være ærlig kjære lesar

Det kostar å komme dit

At evna og ressursen viser

Både pengar, «blod og slit»

 

Men fanken heller, dei har fortjent det!

Å få mulighet akkurat som vi

Til å bidra, til å yte, til å leve

Leve et fullverdig liv!

 

Som mamma blir eg så inni hampen forbanna!

Fordi det berre ikkje sig inn

At desse som kjem med bagasje

Er like mykje verdt dei som vi!

 

No må vi opne augene og lytte

Vi må klare å skjønne å forstå

At et menneskeliv er ikkje A4

Det er mangfoldet vi må bestebe å nå!

 

Eg vil aldri slutte å kjempe for mine

Det gjer sikkert heller ikkje du..

Men vi må også kjempe for andre

Som ikkje maktar å gjere det nuh!

 

«DIFFERENT NOT LESS!»

 

 

<3 <3 Ragne Beate

 

 

Tidleg intervensjon startar i barnehagen, men den skal ikkje slutte der!

3. mai 2017

«Det er ein måte å gjere autisme betre på, og det er å trene.

Verken meir eller mindre.

Nokre, som mine gutar, profiterar kjempegodt på tidleg intervensjonsprogram som EIBI som dei trena, mens andre profiterar dårlegare på det.

Men desse trenar og, dei trenar berre på andre ting, og med andre løysningar.

Ein snakkar altså om at ein må individuelt tilpasse opplegget til kvart enkelt born.

Eg gjentar meg sjølv til det kjedsommelege:

«Har du møtt eit born med autisme, så har du møtt eit born med autisme».

Opplegget til mine to einegga tvillingar er ikkje likt, sjølv om dei går i same klasse på barneskulen.

Å gjere noko sånt ville vere eit hån mot han som er fagleg sterk, og eit svik mot han som ikkje er like flink.

Det betyr ikkje at den eine er meir verdt enn den andre- det betyr at både vi foreldre og dei rundt oss ser BORNA- ikkje diagnosa.

Men- tidleg intervensjon sluttar ikkje i barnehagen.

Den sluttar ei heller på barneskulen.

Ikkje ein gong på ungdomskulen sluttar tidleg intervensjon.

Ein kan nemleg aldri slutte å trene!

Ikkje nødvendigvis trene EIBI- men trene og videreutvikle det ein har lært.

Det kan misforståast når ein brukar ordet «tidleg»- fordi det høyrast ut som noko ein set i gong, og som ein berre kan avslutte litt lenger fram i løypa.

Som eit av dataspela som gutane mine spelar, og som ein «rundar» og ergo ikkjer er noko meir verdt, fordi ein har kome igjennom opplegget.

Hadde det vore so vel, så hadde ein jo eigentleg funne ein kur for autisme då- om ein gjekk igjennom opplegget, og fikk eit fungerande individ ut på andre sida.

TENK OMDET HADDE VORE SO ENKELT!

Beklager- det er det ikkje!

Eit opplegg som EIBI eller TIOBA- det kan lese meir om det her:

http://www.glennesenter.no/tioba/

startar i barnehagen- det legg eit grunnlag.

Men, skal dette grunnlaget vedvare så må ein forsette å øve, trene, forklare, forsterke, skjerme og skjøne!

Og alt dette gjere ein ofte utan at det blotte auge ser det.

Det finnast mang ein assistent og pedagog som gjere ein formidabel innsats på grupperom, i sosiale settingar saman med eit autistisk born, eller i planleggingsfasa av korleis ein skal oppnå nye mål, utan at kollegaane ein gong er klar over kva dei gjere.

Difor er det også vanskeleg å få forståelse for at ein treng ressursane langt utover barnehagen.

Fordi behovet bornet har kan vere like usynlege som diagnosa i seg sjølv!

Born med autisme generaliserar dårleg, mange generaliserar ikkje i det heile, og må ha innøving av ferdigheiter på kvar arena dei er.

Ja, det høyres heilt utruleg ut, men det er akkurat slik det er!

På same måte som at ei kvar endring kan være ei utfordring, og trengs trygging.

Dei sårbare ungdomsåra er sårbare for alle ungdommar, men for ungdommar med autisme er dei ekstra vanskelege.

Også fordi det ofte er i desse åra dei mister ressursar, fordi det er jo satt inn så mykje over så mange år- no må det vel snart begynne å betre seg ikkje sant?

Det gjere dessverre ikkje det- behovet for tilrettelegginga vil vere tilstades alltid, men spele ein korta sine rett, og har forståinga for at det er NO vi kan få mirakela til å skje, så kan det bli billigare i andre enden, om det enn betyr å ofre 20 år- ein kan høste avkastning i for av sjølstendighet, mindre psykiatri, trivsel, glede og menneskeverd i 60 år etterpå.

Er det ikkje verdt det?

Vi må skjøne viktigheta av at den jobbinga ein set inn må vedvare, så lenge bornet treng det, ikkje kva som er satt av i eit kommunalt budsjett.

Og ein må og annerkjenne den enorme jobben dei rundt born med autisme gjere, sjølv om det ikkje kan skrivast rapport på, takast bilete av eller sjåast med det blotte auge.

Politikarar, kommuner, fylker og storting- vil de sjå? Vil de skjøne? «

 

«Different, not less!!!»

 

<3<3 Ragne Beate

 

 

 

«Eg elskar det uperfekte»

1. mai 2017

« I eit samfunn der vi alle skal vere perfekte, lukkelige, suksessrike og kunne hevde oss, så har eg funne ut at eg havnar i ein heilt annan kategori.

Eg elskar nemleg det uperfekte!

Livet utan for boksen er meir eller mindre uperfekt på så mange måtar, men det betyr ikkje at ein ikkje kan vere lukkeleg der, for lukke, det finn man der man minst ventar.

Livet som elskar av det uperfekte gjere at eg får oppleve så mykje spanande og artig, eg får lov til å vere med borna mine på ei reise som eg ikkje ville vore forutan for alt i verda.

Sjølv om samfunnet rundt, etter at merkelappen «autisme» vart satt, ser på dei som rare, merkelege, og kanskje noko som er litt skummelt.

I mitt liv som elskar det uperfekte, får man ei ganske greitt syn inn på det som er «perfekt», fordi man ikkej sjølv har anledning til å delta i det.

Ein ser på streben etter noko der framme, fasadar som så vidt held i hop, og haldningar som kan få ein til å steile.

Ikkje minst i media og kronikkar.

Eg undrar meg over dette, og ikkje minst så undrar eg meg over denne redselen for det uperfekte som så mange har.

Redselen for mennesker utanfor boksen som ein kanskje ikkje skjønar seg heilt på, og man i staden for å vise interesse, snur ryggen til og tenkjer:

«Dette treng eg ikkje å forhalde meg til»

Tenk kva de går glipp av!

Tenk kva fantastiske møter de kunne ha fått, om de tredde inn i min arena for ein dag.

Arenaen midt i det uperfekte, som er så steikjande perfekt alikevell!

Tenk om arbeidsgivarar rundt omkring i landet hadde turt å satse på ein som kom med litt bagasje.

Satse på ein som det kanskje er litt skakt her, skjeivt der, eller med behov som treng tilrettelegging på ein arena, for å oppnå noko anna- oppnå noko magisk!

Hadde ikkje det perfekte og det uperfekte kunne foreinast då? På ein samfunnsnyttig måte!

For ein ting skal eg berre fortelje dykk, at «perfekt» har vi menneske skapt sjølve!

Det er vi som har satt haldningane om kva som er bra og ikkje , kva som er godkjent og ikkje, kva som er normalt og ikkje, og det er kun vi med våre haldningar som kan forandre det!

Ofte trengs det eigen erfaring for å sjå ut av det «perfekte»

 

.

Eg trengte å møte Georg og Laurits, oppleve bunnlaus sorg, raseri og sinne, for så å finne ut at det upefekte er heilt steikje opp til meg sjølv korleis eg vil ha.

Om eg vil leve godt med det livet vi fekk, eller om eg ikkje ynskjer det.

Eg valgte å elske det uperfekte, tidvis så høgt at det kan gjere vondt!

Eg har valgt å lære av det uperfekte, glede meg over framsteg, juble over prestasjonar, la meg forbløffe over evner som 9 år gamle gutar overhode ikkje skulle kunne ha.

Og eg takkar høgare makter for at eg fekk to.

Tvillingbandet som bind dei saman, flettar dei saman, to i saman- aldri åleine!

Og eg ropar så høgt som eg berre kan:

EG ELSKAR DET UPERFEKTE!!

For ingen har lært meg meir om livets verdi- enn møtet med det uperfekte.

Det har forandra meg som menneske, forandra synet mitt på menneske, og gjort meg til eit menneske eg sjølv kan være stolt av!

FOR ALLTID!

 

<3<3 Ragne Beate

 

 

 

 

 

Figet spinner- dingsen som hjelpe på konsentrasjonen

24. april 2017

Eg skal no innrømme at eg trudde no ikkje på det i det heile tatt då sonen min kom og lurte på om eg kunne bestille ein slik der spinner til han, som skulle hjelpe med konsentrasjonen, men der tok eg jaggu feil!

Av ein eller annen merkeleg grunn så virkar denne roterande plastdingsen beroligande, og hjelp på fokuset.

Jakob fortel at når han held på med denne figet spinneren så fikle han mindre med andre ting, og at det difor er lettare å følje med på skulen.

Eg skjønar ikkje det her, det skal eg ærleg innrømme, men søren heller, viss det er noko så enkelt som ein plast dings som skal til for at konsentrasjon og motivasjon skal gå opp, så er eg med eg altså!

Det einaste eg kan seie som er negativt er at eg kan bli litt over middels lei av den svisje lyden som kjem når spinneren er i bruk, så gleda var stor då vi fekk ein ny i posten som ikkje laga lyd:)

YES! (frå mamma)

Mange av desse originale spinnerane er kjempedyre, men dei vi  har kjøpt på nett er billige kopiar som verkeleg gjere nytta si.

 

Vi fant våre her:

 

https://www.wish.com/search/figet%20spinner

 

Kanskje verdt eit forsøk til eit fiklete born, eller eit med autisme som likar ting som går rundt?:)

<3<3 Ragne Beate

 

 

 

Kan utfordrande adferd regulerast med forklaring?

19. april 2017

Adferd er noko som blir snakka nord og ned om, ikkje rart, for adferd er krevjande.

Born som fell utan for normaliteten og som har adferd som ikkje er slik som det er forventa, havnar ofte i ein ond sirkel der dei slit med å kome seg ut av den.

Dei vaksne kan syntes bornet er krevjande, og lite ok å være med, noko som i det heile er heilt horreisande, og andre born kan trekkje seg vekk fordi dei ikkje skjønar kvifor bornet som er annerleis, reagerar som det gjere.

Borna skjønar altså ikkje handlingsmønsteret til bornet med utfordring, for eksempel i leiken, eller i andre situasjonar der det går skjeis.

Men spør vi oss da nok om kvifor det skjer?

Eg har grunna mykje på dette siste tida.

Vi har lite adferd, men vi har mange diskusjonar.

Og, sjølv om forståinga av det sosiale er krevjande, så er ikkje argumentasjonen dårleg, for å seie det sånn.

Det er heilt utruleg kva mine born med autisme kan argumentere med for å få rett, og dei trekk linjer frå forskjellige ting dei har lest, og brukar det i diskusjonen for å vinne.

Difor går eg ikkje inn i ein diskusjon utan at eg veit eg kan vinne.

Eg avfeier, eller nei, eg forklarar.

Mi oppleving , etter mange år med prøving og feiling, er at gode forklaringar er dempande signal  som hjelp å senke frustrasjonen.

Skal ei av gutane ha feil, så må ein i alle fall få vite kvifor det er feil, og ikkje få svaret:

«Slik er det berre»

«Innrett deg»

«Alle andre gjere det slik så då gjere vi det»

«Eg er vaksne- du er born- klapp att»

At det er fristande å gjere det slik? Sjølvsagt er det det, har eg gjort det? SELVFØLGELIG! Eg er berre eit menneske!

Men- det vert sjeldnare og sjeldnare- fordi eg veit at det som funkar er å forklare- på ein måte som bornet forstår.

Det er mange måtar å gjere det på, vi bruker mykje teikning og illustrasjonar, og tek særinteresser i bruk for å få fram poenga våre.

Det handlar om å kjenne borna, og det handlar om å være interessert.

Eg er muligens litt inhabil, men det undrar meg kor lite interesse og forundring det er i samfunnet rundt både autisme og adhd.

Og, eg har mange gonger tenkt på kor mykje samfunnet går glipp av, når dei ikkje opnar opp og lyttar til desse utrulig intelligente menneska, som kan så sjukt mykje, om så mykje rart!

Fordi eg er overbevist om at visst ein legg ned litt interesse og lære bornet å kjenne, så vil ein finne nøklar til å handtere adferd- via dialog.

I tillegg vil ein oppleve at ein rimelig fort lære å vere i forkant, slik at adferd ikkje får eskalere, dialogen blir meir positivt retta, og ein får samspel som funkar.

At dette krevs det veit eg.

Eg har jobba med det her i mange mange år.

Men- eg kan med handa på hjertet seie at eg er glad eg har lagt ned innsatsen.

Autisme er så mykje,men mest av alt så er det akkurat dette at dei ser verda frå eit anna perspektiv, og det er difor dei vert så overstimulert i samspel med oss andre nevrotypiske.

Og når vi veit dette-så  spør eg:

Er det for mykje forlangt at desse borna skal få sin plass i samfunnet?

At vi tek oss tid til å lære dei å kjenne, finne deira styrke og svakhet og forklare dei livet vårt?

Og som bonus, kanskje får du eit innblikk i ei fantastisk facinerande verd, som eg står på utsida og får eit glimt innforbi kvar einaste dag.

Hadde eg kunne kurert autisme så hadde eg gjort det, en sidan eg ikkje kan, så vel eg å forklare, vere nyskjerrig, bli facinert, tidvis fortvila, og endå litt i sorg.

Fordi liva deira er verdt det!

Eg er overbevist om at adferd kan regularast med god forklaring, med kjennskap og med engasjement.

Så, tek du utfordringa, du som på ein eller annan måte jobbar med eit born med utfordring?

Vil du ta deg tid til å lære å kjenne? Tid til å forklare? Tid til å finne rett veg?

Eg kan love deg tonnevis med utfordring!

Men premien er meir verdt enn gull:

Meitring, forståing, regulering av adferd, og du kan sjølv vere ei brikke i eit stort puslespill mot eit verdig liv.

 

Er du med?

 

<3<3 Ragne Beate

 

«Titanic»- skipet som vart så mykje meir enn berre eit skip

14. april 2017

 

Eg har hatt meg ei skrivepause denne påska, eg har rett og slett ikkje prioritert datamaskin, men heller prioritert familie, det har vore godt.

Den 14 april 1912 sank det som skulle bli eit av verdas mest berømte skip, og som for meg skulle bli ei haudepine av ei anna verd.

Ei særinteresse av ei anna verd, som skulle innebere eit enormt behov for å synke ting, både av større og mindre verdi, og i alle settingar.

Celine Dion har i periodar vore like plagsom som kattejammer på nattestid, eller reklamepause midt i ein fantastisk god film.

Men like fullt som at reklama kjem i filmen, eller at sola står opp om morgonen, så er skipet det, båten som ikkje kunne synke, men som alikevel sank.

Eg av ein eller annan merkeleg grunn har begynt å bli glad i dette skipet, for med sin tilstedeverelse i heimen over så mange år, så er båten også blitt eit bilete på framgong.

Ein framgong som betyr mange skritt tilbake for å få eit skritt fram, men det viktige her er at det faktisk gikk framover!

Eg veit at når «Titanic» igjen tek over heimen så er det noko i gjære, og at eg må passe betre på.

Og, eg veit og at det er no eg ikkje skal legge meg ned og grine over ferdigheter som vert dårligare eller fokuset som det  vekk.

Fordi, eg har skjøna at «Titanic» er ein pitstopp før eit hopp.

Eit hopp opp på ferdighetsskalaen- et hopp mot framgong.

Fordi mine born utvikle seg sånn, dei hoppar i eige tempo.

«Titanic» kan og vere eit teikn på at stressnivået har vore for høgt, eller at søvnen kanskje har vore dårleg, eller at det som no er påskeferie.

«Titanic» er altså blitt ein indikator i mitt autismekart, som eg går meg vill med dagleg, men som alkevel er eit måleinstrument for kor vi er.

Kor mykje 14 april, 1912  som finnast der inne akkurat no, og vurdere korleis ein finn vegen tilbake til 2017.

Båten viser også ein annan framgong, ein synleg og visuell ein.

Teikningane er blitt betre, fantasien har ingen ende når det kjem til å klare å lage «Titanic», og setningane som omhandlar båten er blitt betre oppbygd.

Kunnskapen kjem fram-potensialet som vi skal forsette å jobbe utrettelig for- er der.

Inne der ein eller annan plass er det eit potensiale! Det skal vi ha fram!

I mitt liv som mamma har «Titanic» sunke mange gonger, brekt i to av sorg, følt følelse av frykt, og av avmakt.

Men alikevel har vi alltid berga oss, vi var dei heldige som kom oss i ein livbåt.

Ein livbåt av tidleg intervensjon, full pott på EIBI, og fantastiske mennesker i team rundt våre.

Vi fekk og etter mykje jobb heime gode årer til å ro oss vekk frå det verste forliset, kunnskap til korleis vi skulle ri av stormen, og ei enorm glede, takknemlighet og kjærlighet over at vi er komen så langt som vi har.

Her heime med oss kjem nok dorullar, klokker, minnepennar, glas, sko, og helst IKKJE mamma sin mobil ,til å synke i mange år endå, men det er heilt greitt.

For eg ser at teikningane blir betre, hoppa vert lengre, og Celine Dion sitt hjarte goes on and ooooooooonnnnnn!

 

14 april,1912 sank «MS Titanic» på sin jomfrutur mellom Southampton i England og New York, eller å ha kræsja med eit isfjell.

Litt over 3 timer skulle skipet ,som vart sett på som båten som ikkje kunne synke, på å forlise.

Det tragiske forliset gikk inn i historiebøkene som eit av verdas verste..

For meg vart «MS Titanic» noko heilt anna.

Det vart båten som ikkje berre er ein båt, men eit kompass i ei verd eg sjølv ikkje skjøner, men som eg manøvrere meg i så godt eg kan <3

 

<3<3 Ragne Beate

 

 

«Ymsebutikken»- butikken med ein eineståande butikksjef

7. april 2017

Om Gunn Sande på Stadlandet eigentleg tenkte å starte ei «Asperger bedrift» då ho starta opp butikken sin «Ymse og litt av kvart»- som no har fått namnet «Ymsebutikken», det er eg ikkje sikker på, men ein ting er sikkert, ho ønska at sonen på snart 21 med nettopp Asperger syndrom(frå no av kalla AS) skulle ha noko å gjere forutan om å sitte forran ein skjerm.

Ved eigenproduserte rosemalingsprodukt, geiteskinn frå eigen gard, nokre alvorlig kule silkemala skjerf, og mykje ymse og litt av kvart anna, har ho klart å skape ein butikk for dei fleste behov på Stadt, og butikken er også no som nettbutikk.

Du finn den her 🙂

http://www.ymsebutikken.no/

Det er ei kjennsgjerning at det er vanskeleg for mennesker med AS å komme seg ut i arbeidslivet.

Mange treng mykje tilrettelegging og trygging for å klare seg, nokre klarar bare ein eller to dagar i veka, mens andre dett mellom to stolar.

Det finnast ymse Aspergerbedrifter rundt omkring i Noreg, men dei fleste av desse er til for dei med AS som er kjempegode teknisk på data, og som har klart å få ein høgare utdannelse.

Noko som ikkje alle med Asperger syndrom maktar.

Dessverre er det ein mange med AS som ende opp som uføre, og utan noko å gå til.

Men, om ein har fått ein ufør så betyr ikkje det at ein ikkje kan gjere noko!

Det betyr derimot at ein på grunn av si utfordring har fått ei sikker inntekt, men alikevel har mogeleghet til å prøve seg ute i arbeidslivet.

Det er her Gunn Sande har gjort det geniale!

Ho tok skeia i eiga hand og laga ein arbeidsplass til sonen sin.

På denne arbeidsplassen er han butikksjef, ikkje på leik, men på ordentleg.

Det er han som står bak kassa 3 dagar på vinterstid, og 6 dagar om sommaren, og saman med mor drifte nettbutikken, der han har ansvar frå bestilling til postutsending.

Guten har fått eit ansvar, men ansvar under rettleiing.

Videre tenkast det at andre hjelparar kan ta over den jobben mamma no gjere, men som Gunn sjølv seier: «veien blir til mens man går..»

Eg syns det er så fantastisk bra!

Mats Ole er heldig som har ei mamma som er så kreativ og har overskotet til å starte opp ei bedrift som ho har gjort, ikkje alle har kapasitet til det, men kanskje ein eller annan som les det her, kunne tenke seg å opne bedrifta si for eit menneske med autisme.

La dei få sjangsen til å prøve, og til å vise seg litt fram.

Det kan nemleg godt hende du vert overraska!

Eg ønske Gunn og Mats Ole lukke til vidare, og sjekk ut nettsida!

Det er godt mogeleg du finne deg eit kvart!

PS: Ymsebutikken er å møte på kje o geit festival i mathallen i Oslo 4-7 mai 🙂

 

<3<3 Ragne Beate

 

 

 

 

Utviklingshemming- kampen for å komme gjennom nålauget

5. april 2017

«Alle menneske kjempar for å komme igjennom eit nålauge, nokre vil bli legar og kjempar innbitt for best mogeleg karakterar for å komme inn på den skulen dei ynskjer, andre kjempar i mot mange andre om ei stilling som gir meir pengar og status.

Nokre vil inn på det lokale fotball laget, og dermed legg all vekta si der, mens andre vil bli best på piano.

Det er mål som blir satt, mål som blir oppnådd, og også i stor grad mål som endrar seg på vegen.

Fotball spelaren som plusteleg innsåg at å bli like god som Beckham ikkje funkar, men kanskje fele heller er tingen.

Poenget mitt er at mennesker utan utviklingshemming endrar retning som dei ynskjer sjølv, dei kjem seg igjennom sine eigne nålauger ved hjelp av enring av kurs.

Menneska tek avgjersler og vel ut i frå sine eigne preferansar.

Den menneskeretten har ikkje mennesker med utviklingshemming på same måte.

Dei er avhengige av andre.

For å komme igjennom eit nålauge vert ein vurdert.

Ein blir vurdert fyrst over korleis foreldra dine klarar å handtere situasjonen, for ressus sterke foreldre gir deg eit forsprang.

Det skal vurderast kor slitne dine foreldre er, så det vert gitt «nok» avlastning.

«Treng ein BPA- vil det funke?» Søknad og anke

«Støttekontakt- verkeleg?» Sønkad og anke

«Omsorgslønn-ja du kan no bare søke» Orkar man sende søknad?

 Det skal vurderast kor vanskeleg eller ikkje vanskeleg du er for å vurdere om kor mykje ressurs du treng i skulen av pedagogiske tiltak og assistent ressurs.

«Kor kan ein spare- treng han verkeleg så mykje?»

Er nokon klar over kor dritlei ein blir av å bli vurdert???

Treng utviklingshemmede ferie?

Man treng vel for svarten ikkje vere rakett forskar for å skjøne at sjølvsagt treng mennesker med utviklingshemming ferie dei som alle andre.

Men det er vel kanskje ikkje verdt å vurdere?

Mennesker med utviklingshemming må igjennom så mange vurderingar før ein kjem igjennom det nålauget som dei ikkje klarar å skape på eigenhand, nemleg nålauget «verdig liv» , at det er regelrett ei skam!

Ja, det er det, ei skam!

Kva seier det dykk om menneskeverdet, om menneske synet vårt?

Hjelpe- ja vi skal hjelpe, men kva skjer når hjelpa blir ein byrde?

2 april var verdens autisme dag, april er verdens autisme mnd.

Autisme derimot er 24/ 7 –året rundt.

Same er vurderinga.

Derfor er det så viktig at ein forsette å lese, forsette å prøve å skjøne, forsette å jobbe for at desse som fell utanfor, fordi dei når ikkje igjennom nålauget sitt åleine!

Mennesker med utviklingshemming treng di stemme, din forståelse, din kunnskap på sin veg.

Det same trenge familien som står rundt.

Nokre ressussterke, andre med meir bør i bagasjen.

Og, å bli sett og hørt betyr ikkje å få alt ein ynskjer igjennom, det betyr ikkje å alltid få eit ja.

Men, det er stor forskjell på å kjempe kampar som er meiningslause og totalt unødvendige, fordi det er blitt gjort vanskelige, enn å få eit nei med eit velbegrunna svar.

Uansett- vi må aldri glømme mennesket.

Mennesket som kom til verda like naken og uskuldig som alle andre, men som det skulle vise seg trengte ei hjelpande hand.

Utviklingshemmming- kampen for å nå igjennom nålauget.

Kva kan du gjere for å lette den reisa?»

 

<3<3 Ragne Beate