Stress, krav og oppdragelse

16. februar 2015

Det er mandag, første dag i vinterferien, og ei lang veke i vente for AS Larsen.

Begrepet «stress» kjem til å komme mykje igjen i denne bloggen her. Grunnen er enkel, stress er noko som følgjer med å få barn med en «gjennomgripende utviklingsforstyrrelse».

Det er rett og slett unngåelig.

Så kva er eigentleg stress?

For mine gutar er stress krav. Sjølv dei enklaste krav kan vere opprivande, det kan medføre frustrasjon og angst.

I tillegg spelar andre ytre faktorar inn. Kor mykje har dei sove i løpet av natta? Har dei vondt nokon plass som dei ikkje klarer å formidle til meg?(Det er nemleg ingen automatikk i at mine barn fortel meg om dei har smerter eller ikkje. Hos oss spyr vi fyrst  og fortel om det etterpå.)

Er det sjukdom på skulen slik at ein vikar er satt inn? Er det mykje støy?

Eg såg ein gang ein «stress skala» som vart laga for å illustrere stress hos autistiske barn kontra funksjonsfriske. Det autistiske barnet starta sitt stressnivå der det funksjonsfriske barnet omtrent var på topp!

Eg veit ikkje om den «skalaen« var vitenskapleg dokumentert, men det eg veit er at den gav meg ein stor vekker som mor og oppdrager.

Det betyr ikkje at mine gutar ikkje har krav. For det har dei.

Varhet for stress og krav betyr ikkje at ein ikkje skal bli oppdratt.

Ikkje at eg er den største tilhegaren av «Dr. Phil», men eg skal no innrøme at eg har no sett eit par (kremt) episodar. Og ved eit høve sa han som fyljer:

«Det verste man nokon gong kan gjere mot eit barne med funksjonsnedsettelse er å undervurdere det»

Den satt i sikringsboksen gitt!

For å nå mine mål i min oppdragelse av gutane må eg alltid vurdere om «kampen» er verdt det eller ikkje.

Kva er viktigast?

Er det viktigast at barnet ditt har gode leggerutiner? Eller er det viktigast at dei bruker sko, når dei helst vil ha på sherrox, sjølv om veret er fint den dagen.

Må vi vere med på juleavslutninga , eller er det ei belastning som vert for tøff?

Eller, er det eit tema å ikkje pusse tenna sine?

Mange av valga vi som foreldre her i heimen må ta, er val som andre ikkje forstår, men som vi må gjere for at vår kvardag skal gå opp.

Eg har lært meg  å stole på, at det eg tykkjer er best , er det som held i lengda..

156499_10151570799216221_1001768353_n

Stolar du  på din intusisjon?

 

<3<3 Ragne Beate