Er det å ikkje vaksinere barna sine blitt ein trend?

21. februar 2015

Vaksine diskusjonen bølgjer gjennom Noregs land. Skaper høge toppar, sterke følelsar og høg temperatur hos mange.

Ein plass vart det omtala som ein trend, at det no var «in» å ikkje vaksinere barna sine.

«In»? «Trend»?

Kan det å ikkje fylje Folkehelseinstituttet sine anbefalte vaksinasjonsprogram samanlignast med å hive seg på trendar som å berre ete økologiske egg frå økologiske gardar drifta av økologiske bønder? Eller at ein kun skal ete 500 kcal to dagar i veka for å få eit meir balansert liv og dermed slankande resultat?

Eg kjenner eg vert skremt!

Å miste eit barn som har fått kikhoste eller meslingar er utenkeleg for meg som mor i 2015, eller for den del å få barnet kvestet av polio.

Utenkjeleg! Har aldri vore innom tankjerekkene i det heile!

Bekymring for kreft ja, den har vore der, men faktisk meir under senarioet

«Kva skjer med barna mine om mamma får kreft?» enn at dei sjølve skulle bli sjuke.

Kvifor?

Jo, fordi gutane mine er vaksinert. Alle man alle!

Joda, vi fekk autismen i hus, det gjorde vi, men den kom ikkje rekande på ei fjøl inn i liva våre ilag med ei MMR vaksine, den kom heller seglande inn i vår verd ein kveld i januar 2008 då gutane vart født.

«Korleis  VEIT du det Ragne?» har eg fått førespurnad på ..

«Fordi eg oppdaga autisme lenge før MMR vaksina  skulle settast» svarar eg då.

Og, bare for å ha det nevnt. Forskinga på MMR vaksinen og linken til autisme er bevist forfalska.

Om denne vaksine vegringa blant foreldre er ein trend så håpar eg den bølja fort bryt og blir ferdig.

Hellige overbevisningar hos menneskjer er det vanskeleg å gjere noko med, men vi har alltid eit valg om følje straumen eller ikkje!

 

Eg hadde aldri turt å la være å vaksinere det kjæraste eg har, tør du?

Blogg 21 feb

 

Ha ein flott laurdag <3

 

<3<3 Ragne Beate