Å bli plassert i same boksen.

23. februar 2015

Samfunnet vi lev har eit merkelig fenomen i seg. Vi skal alle være like, alle gjere likt, ingen skal skille seg ut og vi skal alle følgje den same leia.

Ferie 2

 

Betyr det at vi alle er født med like forutsetningar? At vi alle er like gode i matematikk, naturfag og norsk og at alle lagar den same fantastiske ,ikkje svidde kvite sausen, på heimkunnskapen?

For ikkje så snakke om nasjonale prøvar , der vi alle skal testast på det same og målast opp i mot andre skular, og helst så skal vår skule være BEST!

Eg gremmes..

Og kva skjer med dei i skulesystemet vårt som dett utanfor?

Desse barna som treng det lille ekstra, som treng tilsyn og oppføljing , om er prisgitt foreldre som kjempar same kampen kvart år for å få nok ressursar for å få gjett barnet den skulekvardagen dei fortjener og har krav på etter opplæringslova.

Desse barna som er prisgitt at dei får pedagogar og assistentar som ser dei, som taklar dei, som klarer å tenkje utanfor boksen, med det lisje rommet dei har , for å kunne tenkje utanfor boksen, for det er ikkje stort!

Eg er svært heldig , mine gutar har eit fantastisk personale rundt seg, men andre er ikkje like heldige.

Det finnast ingen mal for oppføljing av barn med spesielle behov eller barn som har andre ymse utfordringar. Kvar og ein er unik og treng einskild oppføljing, dette sjølv om diagnosa eller utfordringa  i utgangspunktet er lik.

Har eit barn dysleksi, så vil ikkje det automatisk tilseie at den vil profitere på same trening på lesing som barnet ved sida av som også har dysleksi!

Blogg 23 feb

Er det skummelt utanfor boksen? Er det der problemet ligg?

Eg tenkjer at samfunnet har plass til alle. Både dei som treng det lille ekstra, dei som er kreative , dei skuleflinke, og dei som kanskje ikkje er like skuleflinke, men meir praktisk anlagt.

Kjem vi oss utanfor boksen, og gir rom for det som er litt annerleis, kanskje i begynnelsen litt rart og skummelt , men også spennande, så trur eg vi får ein betre kvardag for mange.

Blogg 18 feb

 

Tør du å prøve?

 

Ha ein flott måndag:)

 

<3<3 Ragne Beate