«Hvorfor hopper jeg»-har du lest den eller??

16. mars 2015

Hei og hopp! Veka er over oss igjen, helgas festivitas er over, og kverdagen bankar på døra:)

blogg 16 mars 3

 

Ein med laktose og ei utan <3

Eg er ein uforberedeleg bokorm. Det seiast at nordmenn blir født med ski på beina, eg kom nok heller til verda med ein bok i nevane.

Heilt i frå eg var lita har eg begravd meg i bøkenes verd, det gjekk og går mykje i krim.

Hugse godt den gongen eg «stjal» Ken Follett si bok «Nålen» frå mamma si bokhylle og las den under dyna med lommelykt.

Boka var nok ikkje heilt egna for ein 13 åring nei, men herlighet kor spanande det var!

Sida den tid har det vorte mykje krim, det har det, men også ein god del fagbøker sjølvsagt.

Fleire har spurt meg om kva eg tenkjer er god litteratur å lese for å skjøne litt meir om autisme, og eg tenkjer da med ein gong på boka:

«Hvorfor hopper jeg»

blogg 16 mars

Boka er skriven av ein 13 år gammal japansk gut, som har autisme, utan språk.

Han har fått hjelpt til å formidle korleis han han har det, og han teiknar eit krystall klart bilete på korleis han oppfattar tid, sted, skjønnheit , følelsar og naturen.

Boka greip meg som fagmor, som mamma og som Ragne Beate. Sjeldan har eg flira høgare, for seinare å la tårene trille, og sjeldan har eg fått så mange «aha!! Derfor dei tenkjer slik altså»

Sjølvsagt er ikkje alle born like, men nokre fellestrekk kjem att, og det er heilt merkeleg kor du klarer å identifisere deg med denne guten på 13 år.

Og aller best av alt, eg føle virkeleg at når man har lest boka, og klappar ho att så sitt du der med den vissheita om at borna dine har empati, dei har humor, livsglede og fantasi, dei treng berre hjelp til å klare å formidle det..

Og som mamma til born som tilslutt fekk språk, så føle eg sterkt på at borna med språk også treng denne hjelpa.

Vi vaksne er nøkkelen, hjelpemiddelet og løysninga til borna våre ,for å lære dei strategiar, slik at dei får utrykkt det dei ynskjer og føle.

Med oss på laget treng vi forståelse frå omverda.

Boka er lettlest, engasjerande, opplysande og nær .

 

Les den <3

 

Mandagsklem frå Ragne Beate <3<3