TENK OM!

12. mai 2017

Tenk om man kunne spørre

Istaden for å tru

Tenk om man kunne lytte

Istaden for å snu

 

Tenk om vi kunne samarbeide

Når ein ikkje tenker likt

Tenk om ein kunne einast

Og sjå at verda blir til på sikt

 

Å løfte blikket er ein kunst

Sjå over det som er

Sjå framdrift også når det buttar

Verkleg sjå kva som faktisk er der!

 

Vi snakkar om flotte unike menneske

Som kom like naken som degsjølv til denne jord

Men som ikkje fekk same mulighet

Dei var avhengige av å få hjelp frå vårt bord

 

Bordet der systemet ruler

Dei som veit best om alt!

Som finn løysingar som passar pengesekken

Men ikkje for den det faktisk gjaldt..

 

Når skal vi klare å snu trenden?

Slutte å sjå skogen for berre trær

Sjå menneske, så evne, sjå ressursen

For tru meg den er faktisk der!

 

Men, eg skal være ærlig kjære lesar

Det kostar å komme dit

At evna og ressursen viser

Både pengar, «blod og slit»

 

Men fanken heller, dei har fortjent det!

Å få mulighet akkurat som vi

Til å bidra, til å yte, til å leve

Leve et fullverdig liv!

 

Som mamma blir eg så inni hampen forbanna!

Fordi det berre ikkje sig inn

At desse som kjem med bagasje

Er like mykje verdt dei som vi!

 

No må vi opne augene og lytte

Vi må klare å skjønne å forstå

At et menneskeliv er ikkje A4

Det er mangfoldet vi må bestebe å nå!

 

Eg vil aldri slutte å kjempe for mine

Det gjer sikkert heller ikkje du..

Men vi må også kjempe for andre

Som ikkje maktar å gjere det nuh!

 

«DIFFERENT NOT LESS!»

 

 

<3 <3 Ragne Beate